top of page

All ära till Gud

All ära till Gud som oss Sonen har sänt 

Och ljuset från himlen på jorden har tänt 

Han kom och mot mörkret han segrande stred 

Vår synd på sig tog när på korset han led Kör

Pris ske Gud pris ske Gud Sången stiger mot höjd 

Pris ske Gud pris ske Gud Hjärtat sjunger av fröjd 

O sprid till all världen vår Frälsares bud 

Att nåd och förlåtelse finnes hos Gud En fullkomlig frälsning vi får i hans namn 

Och öppen står alltid vår Frälsares famn 

Han vägen har banat som vi har att gå 

Om himlarnas rike en gång vi skall nå Kör.. 

Pris ske Gud pris ske Gud Sången stiger mot höjd 

Pris ske Gud pris ske Gud Hjärtat sjunger av fröjd 

O sprid till all världen vår Frälsares bud 

Att nåd och förlåtelse finnes hos GudHan lär oss att leva han ger oss allt gott 

Den djupaste glädjen av honom vi fått 

En skönare hyllning vi där honom ger 

När Kristus vår konung vi jublande ser Kör..

Pris ske Gud pris ske Gud Sången stiger mot höjd 

Pris ske Gud pris ske Gud Hjärtat sjunger av fröjd 

O sprid till all världen vår Frälsares bud 

Att nåd och förlåtelse finnes hos Gud

bottom of page