top of page

75

All nådens Gud

Vers 1 

All nådens Gud, vem mäta kan din nåd,

Ditt hjärtas djup av kärlek, när Du bjöd

Din ende Son att låta här sitt liv!

Han lydig var, Han lidit korsets död,

Han som i jordens öken, torr och bar,

”Det friska trädet” för ditt öga var.


Vers 2

”Mitt liv jag ger och åter tager det,

Ty detta bud jag av min Fader fått.”

Vi tacka Dig, vår Gud, för detta bud;

Tack, att din Son har dött och har uppstått.

Du tillät ej att Han, din Helige,

I griften mörk fick se förgängelse.


Vers 3

Din härlighet, o Fader, Honom väckt

I kraften av ett oförgängligt liv.

Han lever nu och frukt åt Dig Han bär.

Att se hans skönhet mer, vårt hjärta giv!

För ”Livets träd uti Guds paradis”

Vår Gud ske ära, evigt lov och pris!


bottom of page