top of page

82

Bereden väg för Herran

[Vers 1]
Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp!
Han kommer, han som fjärran
Var sedd av fädrens hopp,
Rättfärdighetens Förste,
Av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 2]
Guds folk, för dig han träder
En evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
Sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna.
Nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 3]
Gör dina portar vida
För Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
Att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
Skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 4]
Ej kommer han med härar
Och ej med ståt och prakt;
Dock ondskan han förfärar
I all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
Och segrar när han lider.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 5]
O folk, från Herren viket
I syndig lust och flärd,
Giv akt, det helga riket
Ej är av denna värld;
Ej av dess visa funnet,
Ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 6]
Den tron som han bestiger
Är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
Är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
Blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

bottom of page