top of page

Bred dina vida vingar

Bred dina vida vingar,

o Jesus, över mig

och låt mig stilla vila

i ve och väl hos dig.

Bliv du min ro, min starkhet,

min visdom och mitt råd

och låt mig alla dagar

få leva av din nåd. Förlåt mig alla synder,

mig rena i ditt blod.

Giv mig ett heligt sinne,

en vilja ny och god.

Tag i din vård och hägnad

oss alla, stora, små,

och låt i frid oss åter

till nattens vila gå.

bottom of page