top of page

52

Där rosor aldrig dör

Till en stad jag är på vandring
Synden där är utanför
Livets träd står där i blomning
Där som rosor aldrig dör


Där skall rosor aldrig falna
Ingen frostnatt dem förstör
Till en stad jag är på vandring
Dit där rosor aldrig dör

Svårigheter här vi möta
Satans snaror här förför
Inga frestelser i staden
Där som rosor aldrig dör


Där skall rosor aldrig falna
Ingen frostnatt dem förstör
Till en stad jag är på vandring
Dit där rosor aldrig dör

Nära, kära är hos Jesus
Skaror sjunger nu i kör
Väntar på att jag skall komma
Dit där rosor aldrig dör


Där skall rosor aldrig falna
Ingen frostnatt dem förstör
Till en stad jag är på vandring
Dit där rosor aldrig dör

bottom of page