top of page

42

Du är i evighet, himmel och jord

[Vers 1]

Himmel och jord, förkunnar Herrens härlighet

Vem är som Han, skön och full av ljuvlighet


[Ref 1]

Han är i evighet, Lammet på sin tron

Jag faller villigt ner, och tillber Dig Guds son


[Vers 2]

Jag sjunga vill, förkunna Herrens härlighet

Han gav sitt liv, försonade oss med Gud


[Ref 2] 

Du är i evighet, Lammet på sin tron

Jag faller villigt ner, och tillber Dig Guds son

bottom of page