top of page

35

Ej Silver Ej Guld

Ej silver, ej guld har förvärvat min frälsning, 

Ej jordiska skatter ha' frigjort min själ. 

Nej, blodet på korset är priset jag kostat, 

Den enfödde Sonen gavs ut för mitt väl. Kör: 

Friköpt jag är, men ej med silver, 

Återlöst, men ej med guld. 

O vilket pris! 

Med dyra blodet 

Gud utplånat all min skuld. Ej silver, ej guld har mitt skuldbrev utplånat, 

Nej, därtill min skuld var för stor och för svår; 

Blott blodet på korset den kunde borttaga, 

Blott däri förlossning från synden jag får. Kör.. 

Friköpt jag är, men ej med silver, 

Återlöst, men ej med guld. 

O vilket pris! 

Med dyra blodet 

Gud utplånat all min skuld. Ej silver, ej guld kunde, då jag var fjärran, 

Mig tillträde vinna till Gud och hans nåd; 

Men blodet på korset, det förde mig nära. 

Vad djup och vad höjd i den Eviges råd! Kör.

Friköpt jag är, men ej med silver, 

Återlöst, men ej med guld. 

O vilket pris! 

Med dyra blodet 

Gud utplånat all min skuld. 

bottom of page