top of page

73

Endast YHWH

[Verse]

Endast Herren, YHWH är Gud 

Endast Herren, YHWH är Gud 


Ingen annan Gud

Ingen annan Gud

Ingen annan

Endast YHWH är Gud [Verse]

Endast YHWH, jag bekänner dig, Gud

Endast YHWH, jag bekänner dig, Gud


Ingen annan Gud

Ingen annan Gud

Ingen annan

Endast YHWH är Gud [Verse]

Var mig nådig, YHWH, min Gud

Var mig nådig, YHWH, min Gud


Förlåt mina synder

Förlåt mina synder

Förlåt mina

Endast YHWH är Gud[Verse]

Led oss Herre, YHWH vår Gud

Led oss Herre, YHWH vår Gud


Herre led din församling

Herre led din församling

Herre led oss

Endast YHWH är Gud

bottom of page