top of page

84

Fröjdas vart sinne

[Vers 1]
Fröjdas vart sinne, julen är inne
Frälsaren kommen är
Se, huru ljusen brinna i husen
prisande vännen kär

[Vers 2]
Natten förjagas, redan det dagas
sällhetens sol uppgår
Herden för hjorden, människa är vorden
Nu är det jubelår

[Vers 3]
O vilken ära: Gud är oss nära
Herren ibland oss bor
Han till de ringa, himlen vill bringa
Säll den på honom tror

[Vers 4]
Gamla och unga, låtom oss sjunga
Ära åt Herren Gud
Vitt över jorden, ljuder de orden
änglarnas glädjebudbottom of page