top of page

28

Gud är mitt allt.

Gud är mitt allt. När morgonljuset gryr, 

hör jag hans röst och glad till honom flyr. 

Och under dagens lopp han leder mig 

som herden fåret över farlig stig. Gud är mitt allt. Den kraft jag har är hans, 

min renhet är hans renhets återglans, 

min kärlek är en gnista blott av den, 

som genomtränger hela skapelsen.Gud är mitt allt. När frestarn följer mig 

och ber mig tjäna och tillbedja sig 

för att bli mäktig, lysande och rik, 

Guds stämma bjuder: "Satan, hädan vik!" Så vik då bort, all självrättfärdighet, 

ty djupt jag känner och fullt väl jag vet, 

att om jag är ett korn av jordens salt, 

jag är det genom honom som är allt.

bottom of page