top of page

Gud är Trofast

Gud är trofast så ljöd sången 

bland Guds folk i forna dar

 Samma sång från tid förgången 

tonar ännu lika klar 

Han som förr sitt folk välsignat 

är för oss densamme än 

Gud är trofast, Gud är trofast 

Sjung det om och om igen Gud är trofast skriv de orden 

över varje nyfödd dag 

hur än allt sig ter på jorden 

om du själv är hjälplös svag

 Gud är trofast, ja det räcker 

ända in i himmelen 

Gud är trofast, Gud är trofast 

Sjung det om och om igen Som han var förblir och är han 

lika trofast år från år 

Både dig och bördan bär han t

ills du evigt bärgad står 

Då skall sången åter tona 

om Hans nåd och trofasthet 

Gud är trofast, Gud är trofast 

Sjung det i all evighet

bottom of page