top of page

79

Gud när du andas över vår jord

I

Gud, när du andas över vår jord

förnyas den, dess ansikte lyser.

Då gläder sig alla markens djur

och källorna rinner opp bland  bergen.


Ref

O Gud, du andas över vår jord.

Djupt i vårt inre skälver ljuset

skapandets Ande.


II

Nåden och rätten kom till vår jord

i Jesus Kristus, vandrande bland oss.

Han kom till sitt eget, en av oss,

vår broder, Guds Son, som älskar världen.


Ref

O Gud, du andas över vår jord.

Djupt i vårt inre skälver ljuset,

skapandets Ande.


III

Från himlen faller tungor av eld,

som bärs av Andens vind över världen.

De blinda får syn, de döda liv,

de stumma får röst och ord och sånger.


Ref

O Gud, du andas över vår jord.

Djupt i vårt inre skälver ljuset,

skapandets Ande.

bottom of page