top of page

Helig, helig, helig Herre Gud allsmäktig

Helig, helig, helig Herre Gud allsmäktig

När den nya dagen gryr vår lovsång till dig går

Helig, helig, helig nådefull och mäktig

Dig vi tillbedja Gud och Fader vårHelig, helig, helig sjunga helgon alla

Sänka sina gyllne kronor för din härlighet

Ned för dig keruber och serafer falla

Du var och är och blir i evighetHelig, helig, helig hög och otillgänglig

Är din glans den klara som ej syndigt öga ser

Evig är din nåd din kärlek oförgänglig

Allgod till stoftets barn du skådar nerHelig, helig, helig Herre Gud allsmäktig 

Över himlar jord och hav ditt herravälde når

Helig, helig, helig nådefull och mäktig 

Dig vi tillbedja Gud och Fader vår

bottom of page