top of page

41

Herre Du min klippa (be Thou my vision)

Herre Du min klippa min eviga ro,

Endast på Dig vill jag bygga mitt bo.

Allting jag uppgav och allting jag vann,

När jag min frälsning i Gudsordet fann.


Hoppet jag nu äger det fann jag i Dig,

Kraften och nåden som räddade mig.

Jesus, Du min Herre, är sanning och ljus,

öppnade vägen till himmelens hus.


Livet som jag lever är format av Dig,

Skaparens händer som omsluter mig.

Öppna Du mina ögon och tag så min hand,

Led mig, o Jesus, till evighetsland.


Längtan som jag känner har fäste i Dig,

Kom, Herre kom, ja allt närmare mig.

Du som är källan kom släck all min törst,

Mätta min hunger Du som älskat mig först.

bottom of page