top of page

2

Herren vår Gud är en konung

Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära. 

Kom, alla folk, att vårt eviga lov honom bära.

Himmel och jord bärs av hans kraftiga ord. 

Allt han sitt hägn vill beskära.Pris vare Herren, som allting så härligt bereder,

som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder,

som i vår nöd skänker oss välfärd och bröd

och sitt beskydd kring oss breder.Herren, vår Gud, vare lov som en Far för oss blivit,

som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit,

som på vår jord leder med Ande och ord

dem som åt Kristus sig givit.Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna.

Kraften är hans och all vishet och ära allena.

Pris ske hans namn, att han oss vill i sin famn

alla med Kristus förena.

bottom of page