top of page

34

Jag har beslutat att följa Jesus

Jag har beslutat att följa Jesus 

Jag har beslutat att följa Jesus 

Jag har beslutat att följa Jesus 

Och aldrig mer tillbaka gå Om andra tvekar vill jag dock följa 

Om andra tvekar vill jag dock följa 

Om andra tvekar vill jag dock följa 

Och aldrig mer tillbaka går Jag följer korset och lämnar världen 

Jag följer korset och lämnar världen 

Jag följer korset och lämnar världen 

Och ingen väg tillbaka går

bottom of page