top of page

29

Jag har en vän

Jag har en vän som älskar mig  

så högt, att han lät offra sig 

 i korsets död på Golgata.  

Mitt hjärta, sjung halleluja! 

Halleluja, jag har en vän  

som leder mig till himmelen.  

Han hela vägen med mig går, 

och av hans hand jag kronan får.  Jag har en vän, en mäktig vän,  

som har sin tron i himmelen.  

Han råder över alla land,  

på höjd, i dal, på sjö och strand.  

Halleluja, jag har en vän  

som leder mig till himmelen.  

Han hela vägen med mig går, 

och av hans hand jag kronan får.  Men denne vän så hög och stor, 

han även i mitt hjärta bor  

och fyller det med salig fröjd,  

att jag kan sjunga glad och nöjd.  

Halleluja, jag har en vän  som

 leder mig till himmelen.  

Han hela vägen med mig går, 

och av hans hand jag kronan får.  Vad gör det då om jag är svag  

och ofta mörk min prövningsdag. 

Så länge Jesus är min vän  

jag lycklig är och sjunger än:  

Halleluja, jag har en vän  

som leder mig till himmelen.  

Han hela vägen med mig går, 

och av hans hand jag kronan får. 

bottom of page