top of page

72

Jag har hört om ett land ovan molnen

Jag har hört om en stad ovan molnen

ovan jordiska dimhöljda länder.

Jag har hört om dess solljusa stränder,

och en gång tänk en gång är jag där.


Halleluja! Jag högt måste sjunga.

Halleluja! Jag går till den staden.

Om än stegen blir trötta och tunga,

bär det uppåt och hemåt ändå.bottom of page