top of page

27

Jag vill ge Dig o Herre min lovsång

Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång, 

jag vill tacka med skönaste ord 

för din kärlek och nåd som är gränslös, 

jag vill tacka för allt gott du gjort. Kör.. 

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, 

där var ton skall en hyllning till dig bära. 

Och i dagar av glädje och dagar av sorg 

vill jag leva var dag till din ära. Ingen annan är värd att besjungas, 

endast du, Herre, äger min sång, 

och i himmelens gyllene salar 

skall jag prisa dig evighet lång. Kör.

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, 

där var ton skall en hyllning till dig bära. 

Och i dagar av glädje och dagar av sorg 

vill jag leva var dag till din ära. Och om sången nån gång skulle tystna 

eller störas av oro och strid, 

Herre öppna på nytt mina ögon, 

så att jag ser att hos dig är min frid. Kör..

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, 

där var ton skall en hyllning till dig bära. 

Och i dagar av glädje och dagar av sorg 

vill jag leva var dag till din ära. 

bottom of page