top of page

30

Jag vill sjunga om frälsarens kärlek

1. Jag vill sjunga min frälsares kärlek

ty mitt mörker han vände till ljus

jag vill aldrig förgäta hans godhet

att han ledde mig hem till Guds hus

Barnaskapsvisshet, saliga ord,

bro som förenar himmel och jord.


2. Jag vill prisa min frälsares kärlek

att han gav mig sin nåd oförtjänt

att få bära hans frälsare budskap

till en fattig och döende värld

Kallelsevisshet, himmelska nåd!

Ledning och trygghet skänker

Guds råd


3. Jag vill prisa min frälsare evigt

att ett hem han berett i Guds hus

att när livsdagen kvällas omsider

jag får famnas av morgonens ljus.

Evighetshoppet luser min stid

Herre, mitt hjärta lovsjunger dig.

bottom of page