top of page

Jag vill tillbe Dig min Herre

[Vers]

Jag vill tillbe Dig min Herre
Du är värdig all min sång
Jag vill ge Dig pris och ära  
söka Dig ännu en gång
Du förtjänar allt jag äger
Du gav allt Du har till mig  
Jag vill tillbe Dig min Herre, nära dig
 

[Refräng]
Halleluja!  Halleluja   
Helig, helig är Du Gud  
Halleluja!  Halleluja  
Helig, helig är Du Gud

bottom of page