top of page

48

Jesus, allt till Jesus

Jesus
Allt till Jesus
Allt jag är och har
Och längtar att få bli


Allt jag har
Av drömmar, allt jag vill
Jag överlämnar nu
Och lägger i din hand


Det är bara i
Din vilja som min frihet är
Det är bara i
Din vilja som min frihet är


bottom of page