top of page

50

Jesus har gjort allt

Jag hör min herres röst
I dig själv är du svag
Be då vaka i din nöd
Finn dig själv i livets bröd


Jesus har gjort allt
Priset är betalt
Han lossat mig från syndens band
Han gjort mig vit som snö


För endast utav nåd
Har jag fräsningen till skänks
Jag blev tvättad i det blod
Som flöt fram från korsets stam


Jesus har gjort allt
Priset är betalt
Han lossat mig från syndens band
Han gjort mig vit som snö


När till slut jag himlen når
Kristus torkar varje tår
Hela evigheten lång
Vill jag tacka med min sång


Jesus har gjort allt
Priset är betalt
Han lossat mig från syndens band
Han gjort mig vit som snö

bottom of page