top of page

17

Låt mig börja med Dig

Låt mig börja med dig, o min Frälsare kär, 

varje år som du giver mig än.  

Låt mig börja med dig varje dag du beskär, 

och förnya mitt uppsåt igen,  

att vara och bliva din egen. Låt mig börja med dig, i ditt heliga namn, 

som allena har frälsning i sig.  

Håll mig tätt intill dig, i din trofasta famn, 

Där är trygghet och vila för mig,  

trots oron därute i världen. Låt ditt levande ord bli det ljus i vars sken 

jag alltjämt vandrar fram på din stig. 

Varje gryende dag två mig vit, två mig ren

 i det blod som har runnit för mig  

från korset en gång, Herre Jesus. Låt mig börja med dig, men dock ännu en bön: 

Låt mig sluta min vandring med dig. 

Och när dagen är slut, giv mig vilan så skön, 

tills ur sömnen du uppväcker mig 

att leva med dig i ditt rike.

bottom of page