top of page

58

Måne och sol

Måne och sol
Vatten och vind
Och blommor och barn
Skapade Gud
Himmel och jord
Allting är Hans
Herren vår Gud vill vi tacka


YHWH, vi tackar dig
YHWH, vi prisar dig
YHWH, vi sjunger ditt heliga namnJesus, guds son
Levde och dog
För alla, för oss
Lever idag
Ja, Han är här, ja, Han är här
Herren vår Gud vill vi tacka


YHWH, vi tackar Dig
YHWH, vi prisar Dig
YHWH, vi sjunger Ditt heliga namnAnden, vår tröst
Levande varm
Och helig och stark
Talar om Gud
Stöder och bär
Dag efter dag
Herren vår Gud vill vi tacka


YHWH, vi tackar Dig
YHWH, vi prisar Dig
YHWH, vi sjunger Ditt heliga namn

bottom of page