top of page

24

Mer helighet giv mig,

Mer helighet giv mig, mer mildhet, o Gud, 

mer sorg över synden, mer lust för ditt bud, 

mer tjänande kärlek, som ej söker lön,

 mer tro på min Jesus,mer kraft i min bön. Mer tacksamhet giv mig, mer saktmodigt sinn, 

mer iver att söka din ära, ej min, 

mer smärta med Jesus, mer fröjd av hans tröst, 

mer styrka att lida, mer frid vid hans bröst. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp 

att frigjord från världen mot målet se opp. 

Mer uthållig gör mig, på frukter mer rik, 

mer redo för himlen, mer, Jesus, dig lik

bottom of page