top of page

9

Min själ ska lova Herren

Min själ skall lova Herran, 

min tunga prisa skall hans namn. 

Han är från oss ej fjärran, 

Han väntar oss med öppen famn 

Han hörer våra böner 

Och läker våra sår 

Han oss med nåd bekröner 

Och bär oss år från år 

Vår ungdomstid han mättar 

Med fröjder utan tal 

Och ålderns börda lättar 

Och hjälper oss i dödens kval Var dag han oss förkunnar 

Sitt stora verk, sin vilja god 

Och han allt gott oss unnar 

han ger försagda hjärtan mod 

Till Gud får vi oss vända 

När prövningen blir svår 

Och vad som än må hända 

hans trofasthet består 

Och åter han befäster 

det hopp som vi har mist 

Så långt som öst från väster 

Förvisar han vår synd och brist Som sig en far förbarmar 

Och barnens fel förgäter snart 

Så Gud i sina armar 

Oss tar och tröstar underbart 

Han vet vårt svaga väsen 

Av stoftet är det gjort 

Vi blomstrar såsom gräsen 

Och vissnar lika fort 

Som trädens blad skall falla 

Och blekna rosens prakt 

Skall vi försvinna alla 

Här hjälper ingen mänskligt makt Men Herrens nåd allena 

Står fast i tid och evighet 

Så låt oss honom tjäna 

I ödmjuk tro och redlighet 

Hans rike skall ej bäva 

Det står när allt blir grus 

Ni helgon som får leva 

I himlens klara ljus 

Ni änglar som får bära 

Till människor hans bud 

Kom, låt oss alla ära 

Och prisa Herren Gud, vår Gud

bottom of page