top of page

19

Oändlig nåd mig Herren gav

Oändlig nåd mig Herren gav,

Och än i dag mig ger.

Jag kommit hem, jag vilsen var,

Var blind, men nu jag ser.


Guds nåd, jag skälvde inför den,

Men sedan gav den ro,

Och aldrig var den större än

Den dag jag kom till tro.


Jag kom ur tvivel, mörka djup,

Ur van- makt och ur skam.

Den nåd som bar mig intill

Nu skall bära ända fram.


Guds löften ger vår längtan svar,

Som klippan är hans ord.

Ej bättre sköld och skydd jag

Har i himmel och på jord.


Oändlig nåd mig Herren gav,

Och än i dag mig ger.

Jag kommit hem, jag vilsen var,

Var blind, men nu jag ser.


Jag kom ur tvivel, mörka djup,

Ur van- makt och ur skam.

Den nåd som bar mig intill

Nu skall bära ända fram.


Den nåd som bar mig intill

Nu skall bära ända fram.


bottom of page