top of page

O Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftesord

O Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftesord.

Vad du har sagt skall gälla i himmel och på jord.

"Åkalla mig i nöden, så får du hjälp av mig."

Ja, Herre intill döden vill jag åkalla dig.


Vad lindring i min smärta att lita på din nåd

och anförtro mitt hjärta åt dina visa råd.

När du mig bedja lärde i Jesu Kristi namn,

jag fick vad jag begärde: en tillflykt i din famn.


Och vad mitt hjärta beder, det vet jag att du hör;

och vad mitt väl bereder, det vet jag att du gör.

I nödens högsta smärta din hjälp mig närmast är;

jag vet att på ditt hjärta du mina sorger bär.


Jag skall ej övergiva det enda hopp jag har.

Min tröst skall det förbliva att ropa till min Far.

Förtvivlan, håll dig fjärran! Till avgrund bär din stig.

Jag släpper icke Herran förrn han välsignar mig.

bottom of page