top of page

20

O salighet, o gåtfullhet

1. O salighet, o gåtfullhet,

o Kristi törnekrona,

//: som mer än världens visdom vet

och varje synd kan sona! ://


2. Jag träder nu till korset fram

ur dödens syndaländer

//: att ge mig själv liksom ett lamm

i Jesus frälsarhänder://


3. Jag svär dig trohet, ödmjukhet

och lydnad in till döden - 

//: från denna stund för evighet

du vårdar mina öden. ://


4. Nu all min synd du tagit har,

av fröjd vill hjärtat gråta.

//: Jag är ditt barn, du är min Far,

o salighetens gåta! ://

bottom of page