top of page

32

O sköna sabbatsvila

O sköna sabbatsvila 

På Herrens vilodag 

Som ger åt oss en försmak 

Av himmelens behag 

Vi redan här förnimmer 

En fläkt av evig frid 

Som Gud en gång skall ge oss 

När slutad är all strid Du gavs så skön och härlig 

i Edens paradis, 

När Gud sitt verk fullbordat 

och allting sjöng hans pris 

Ty Skaparen blev stilla 

om vila gav han bud 

Och dagen blev välsignad 

och helgades av Gud Fast tyngda nu av möda 

så har Guds folk alltjämt 

En sabbatsdag att vänta 

ty det har Gud bestämt 

Din vila vill jag njuta 

och finna ljuvlig ro 

Tills jag på nya jorden 

i paradis får bo

bottom of page