top of page

O Store Gud

[Vers 1]

O store Gud, när jag den värld beskådar,

Som du har skapat med ditt allmaktsord,

Hur där din visdom leder livets trådar,

Och alla väsen mättas vid ditt bord.


[Kör]

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!


[Vers 2]

När jag hör åskans röst och stormar brusa

och blixtens klingor springa fram ur skyn

när regnets kalla friska skurar susa

och löftets båge glänser för min syn


[Kör]

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!


[Vers 3]

När sommarvinden susar över fälten

När blommor dofta invid källans rand

När trastar drilla i de gröna tälten

Vid furuskogens tysta, dunkla rand


[Kör]

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!


[Vers 4]

När jag i Bibeln skådar alla under

Som Herren gjort sen förste Adams tid

Hur nådefull Han varit alla stunder

Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid


[Kör]

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!


[Vers 5]

När tryckt av synd och skuld jag faller neder

vid Herrens fot och ber om nåd och frid

och han min själ på rätta vägen leder

och frälsar mig från all min synd och strid


[Kör]

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!

Då brister själen ut i lovsångsljud:

O store Gud! O store Gud!


[Vers 6]

När en gång alla tidens höljen falla

och jag får skåda det jag nu får tro

och evighetens klara klockor kalla

min frälsta ande till dess sabbatsro


[Kör]

Då brister själen ut i lovsångsljud:

Tack gode Gud! Tack gode Gud!

Då brister själen ut i lovsångsljud:

Tack gode Gud! Tack gode Gud!


bottom of page