top of page

66

Psalm 1

Salig är den man

som inte följer

de ogudaktigas råd

och inte går på syndares väg


Ej heller sitter bland bespottare

utan har sin glädje

i YHWHs undervisning

och begrundar hans ord

och begrundar hans ord dag och natt. (x2)


Han är som ett träd,

planterat vid vattenbäckar,

vilket bär sin frukt i rätt tid

och vars blad inte vissnar.


Allt han gör lyckas väl.

Så är det inte med

de ogudaktiga

de är som agnar

de är som agnar som vinden för bort, för bort. (x2)


Därför skall ogudaktiga

ej bestå i domen,

ej heller syndarna

i de rättfärdigas församling.


Ty YHWH känner de

rättfärdigas väg,

men de ogudaktiga

till fördärvet

men de ogudaktigas väg, till fördärvet. (x2)


Salig är den man

som inte följer

de ogudaktigas råd

och inte går på syndares väg


Ej heller sitter bland bespottare

utan har sin glädje

i YHWHs undervisning

och begrundar hans ord

och begrundar hans ord dag och natt. (x2)

bottom of page