top of page

68

Psalm 2

[Verse 1]

Varför rasar hednafolken

Varför tänker dem fåfängligt?

Jordens furstar och kungar de reser sig

Mot YHWH och Hans Smorde[Verse 2]

"Låt oss slita sönder deras band"

"Och kasta av oss repen"

Ja, jordens furstar de rådslår med varann

Mot YHWH och Hans Smorde[Verse 3]

Han som bor i himelen, han skrattar åt dem

Adonai (Herren) gör narr av dem

Han talar till dem i vrede

Med vredesglöd förskräcker han dem[Verse 4]

Det är Jag som insatt min konung

På Sion, mitt heliga berg

Du ska krossa dom med järnspira

Slå sönder dem som lerkrukor[ Ending ]

Handla vist nu, ni kungar låt varna er

Ni domare på jorden!

Tjäna YHWH med frukan och gläd er med bävan

Ge Sonen sin hyllningkyss


Hyllningskyss till Sonen, så att han ej blir vred

och ni förgås på er väg!

För Hans vrede kan snart upptända sig

Men salig är den som flyr till Honom

bottom of page