top of page

74

Ropa till Gud

Min Jesus, min Herre Gud, det finns ingen som Du 

Min lovsång jag ger till Dig mer och mer 

Förundrad av din kärleks djup Du tröstar, Du skyddar Styrker den vacklandes steg

Formar min dag, mitt liv och mitt jag

För alltid vill jag tillbe DigKör..

Ropa till Gud över hela vår jord

Stiger en hyllning en hymn utan ord.

Berg faller ner, havets vågor bryts

När dom hör Herrens namn

Din kärlek och glädje nu fyller min själ

Min sång går till Honom som gjort allting väl

Inget kan mätas med löftet jag har i Dig 

bottom of page