top of page

21

Saliga Visshet

Saliga visshet, Jesus är min! 

Himmelens glädje fyller mitt sinn. 

Född av hans Ande, ren i hans blod, 

får jag förtröstan, styrka och mod. 


Kör.. 

Han är min glädje, han är min sång, 

honom jag prisar livsdagen lång. 

Han är min glädje, han är min sång 

honom jag prisar livsdagen lång. Allting jag uppgav, allting jag vann! 

Strålande morgon för mig upprann. 

Inom mig hör jag änglar ger bud,

 tala om nåd och kärlek från Gud Kör 

Han är min glädje, han är min sång, 

honom jag prisar livsdagen lång. 

Han är min glädje, han är min sång 

honom jag prisar livsdagen lång. Saliga visshet, ljuvliga ro! 

Nu jag hos Jesus vilar i tro, 

väntar vad intet öga har sett, 

väntar vad Herren själv har berett. Kör 

Han är min glädje, han är min sång, 

honom jag prisar livsdagen lång. 

Han är min glädje, han är min sång 

honom jag prisar livsdagen lång.

bottom of page