top of page

56

Sanctus (Jes 6:3, Matt 21:9)

[Jes 6:3]

Helig, helig, helig
Är Herren Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla
av din härlighet.


[Matt 21:9]
Hosianna i höjden.
Välsignad vare Han som kommer
i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

bottom of page