top of page

7

Se I tron blott på Jesus

O själ, är du trött och bedrövad,

Kan alls ingen ljusning du se?

Fäst blicken på Jesus allena,

Och ljust skall då livet sig te.Kör..

Se i tron blott på Jesus,

Hur underbart härlig han är!

Och all jordens ting de förblekna snart

För den nåd och det ljus han beskär.Han uppstod från döden till livet

Och trygga vi följa hans spår;

Ej synden skall över oss härska,

Ty segern i honom är vår.Kör

Se i tron blott på Jesus,

Hur underbart härlig han är!

Och all jordens ting de förblekna snart

För den nåd och det ljus han beskär.Hans ord skall ej svika. Han lovat: 

Din tro skall ej komma på skam!

Förtrösta på honom allena.

Din Herre, Guds heliga Lamm!Kör

Se i tron blott på Jesus,

Hur underbart härlig han är!

Och all jordens ting de förblekna snart

För den nåd och det ljus han beskär.


bottom of page