top of page

67

Sjung till Jesus

[Vers]

Kom och se, detta mysterium,

Skapelsens Herre, hängd på ett kors


Kungars Kung, offrar sitt dyra blod,

Tyngd utav ångest, smärta och kval


[Refräng]

Sjung till Jesus, Han tog vår skam

Tog all vår synd på sig

Han har befriat oss


Sjung till Jesus, ära Hans namn,

Sjung om Hans trofasthet,

Han gav sitt liv och dog för oss[Vers]

Kom du svage, här får du vila ut

Kom du som sörjer, Han ger dig tröst


Kristus dog, uppstod till himmelen

Ger av sin nåd, ger av sitt liv


[Refräng]

Sjung till Jesus, Konungars Kung

Nu och för evigt

Han som är himlens konung


Sjung till Fadern, Vi är Hans barn

Nu och för evigt

Sjung om den kärlek Gud oss ger


Sjung till Jesus, Han tog vår skam

Tog all vår synd på sig

Han har befriat oss


Sjung till Jesus, Konungars Kung

Nu och för evigt

Han som är himlens konung


Sjung till Fadern, Vi är Hans barn

Nu och för evigt

Sjung om den kärlek Gud oss ger

bottom of page