top of page

36

Stor är din trofasthet

Stor är din trofasthet, 

min Gud och Fader 

växlingens skugga ej finnes hos Dig 

Evig Din kärlek är,

Ditt verk Dig vittne bär 

att Du den samme är 

evinnerlig Kör

Stor är Din trofasthet, 

stor är Din trofasthet

Ny är var morgon Din nåd emot mig 

var dag Du åt mig ger det som Du nyttigt ser 

Stor är Din trofasthet, 

Herre mot mig Våren och sommaren, 

hösten och vintern 

Solen och stjärnorna 

på himlen blå 

Allt vad Du skapat har del uti lovet tar 

Säger hur underbar 

Gud är ändå Kör

Stor är Din trofasthet, 

stor är Din trofasthet

Ny är var morgon Din nåd emot mig 

var dag Du åt mig ger det som Du nyttigt ser 

Stor är Din trofasthet, 

Herre mot mig Rening från synd 

Du ger frid som förbliver 

Kraft för var dags behov år efter år 

Framtiden ljus och lång möter jag nu med sång 

tills jag hos Dig en gång 

vid målet står Kör

Stor är Din trofasthet, 

stor är Din trofasthet

Ny är var morgon Din nåd emot mig 

var dag Du åt mig ger det som Du nyttigt ser 

Stor är Din trofasthet, 

Herre mot mig 

bottom of page