top of page

55

Uppenbarelseboken (kapitel 4 & 5)

[ VERS 1]

Jesus Kristus

Guds lamm som slaktats,

är värdig makten,  kraft och ära

rikedom och

härligheten

tacksägelsen och

visheten


Han som sitter

på den himmelska tronen

Ja, Han och Lammet tillhör äran

Inför tronen står fyra väsen

och tjugofyra älsten

de faller ner och tillber Han på tronen


[ REFRÄNG]

Helig, helig, helig
är Herren Gud Allsmäktig
som var och är och som ska komma
Med skapelsen vi sjunger
upphöjer Kungars Kung
för Du är allt för oss
det är dig vi beundrar


[ VERS 2]

Vem är värdig

att öppna bokrullen

som är förseglad med sju sigil

(x2)


Johannes gråter

Han gråter bittert

"finns det ingen som är värdig?"

Jo, Jesus Kristus, du är värdig att

bryta bokrullens sigill

ty, Herre, du har blivit slaktad


[ REFRÄNG]

Helig, helig, helig
är Herren Gud Allsmäktig
som var och är och som ska komma
Med skapelsen vi sjunger
upphöjer Kungars Kung
för Du är allt för oss
det är dig vi beundrar


[ VERS 3]

De fyra väsen

tjugofyra älsten

sjunger en ny sång till Guds Lamm

(x2)


Jesus med ditt blod har du 

åt Gud köpt människor

av alla stammar, språk och folkslag

Till konungadöme du gjort dem

till präster åt vår Gud

och de ska regera på jorden


[ REFRÄNG]

Helig, helig, helig
är Herren Gud Allsmäktig
som var och är och som ska komma
Med skapelsen vi sjunger
upphöjer Kungars Kung
för Du är allt för oss
det är dig vi beundrar

bottom of page