top of page

59

Välsignelsen (4 Mos 6:22-27)

Herren välsigne dig och bevare dig

Låte sitt ansikte lysa och vare dig nådig

Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid


Herren välsigne dig och bevare dig

Låte sitt ansikte lysa och vare dig nådig

Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid



Han ska ge dig kraft till att leva

Ge hopp och framtids tro

Han har sagt kom till mig, du som strävar

Och jag ska ge dig ro

Han ska bevara dig från allt ont

Ge dig styrka när du är svag

Trots dina svek, dina nederlag

Är hans nåd ny var dag, ny var dag



Herren välsigne dig och bevare dig

Låte sitt ansikte lysa och vare dig nådig

Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid



Han ska ge dig kraft till att leva

Ge hopp och framtids tro

Han har sagt kom till mig, du som strävar

Och jag ska ge dig ro

Han ska bevara dig från allt ont

Ge dig styrka när du är svag

Trots dina svek, dina nederlag

Är hans nåd ny var dag, ny var dag



bottom of page