top of page

10

Värdigt är Guds lamm

Herre tack för Golgata, 

Herre tack för priset Du betalt 

Du bar all min synd och skam, 

och seger vann 

I kärlek gav mig nåd Herre tack för kärlek stor, 

Herre tack för smärtan som Du tog 

Rena mig i Lammets blod, 

Din kärleksflod 

Sköljer över mig just nu Kör: 

Värdigt är Guds lamm, 

Du sitter på Din tron 

Du är krönt med härlighet, 

regerar i evighet 

Upphöjd över allt,

 Jesus Du Guds son 

Himmelens gåva korset bar 

Värdigt är Guds lamm 

Värdigt är Guds lamm 

bottom of page