top of page

En Levande relation med Gud (Psalm 23:1-3)

En Levande relation med Gud (Psalm 23:1-3)

Psalm 23:1-3


“Herren är min herde,

mig ska inget fattas.

2 Han låter mig vila på gröna ängar,

han för mig till vatten

där jag finner ro.

3 Han ger liv åt min själ,

han leder mig på rätta vägar

för sitt namns skull.”2 Sammtalsfrågor

Om du är bekant med verserna i psalmen, vad är det för erfarenhet du har av dem?

Om du läser verserna i psalmen för första gången, vad är det de säger till dig?


3 Budskapet i undervisningen

  • Herren är psalmistens herde, vilket skapar en dynamisk och välsignande relation.

  • Relationen motverkar legalism och minskar fokus på materiell framgång.

  • Lydnad och välfärd följer naturligt från ett hjärta som litar på Gud.

  • Ett Kristus-centrerat liv betonas, med bibelläsning, bön, meditation, och sång som nyckelaktiviteter.

  • Vikten av en interaktiv relation med Gud för att upprätthålla andlig dialog framhävs.


4 Reflektionsfrågor

FRÅGA 1: Guds roll som herde:

Hur påverkar bilden av Herren som din herde din dagliga tro och ditt liv?


FRÅGA 2: Välsignelser genom relationen med Gud:

Hur har ditt liv påverkats av välsignelser som en följd av din relation med Gud?


FRÅGA 3: Att följa Guds ledning:

På vilka sätt försöker du följa Herrens ledning, och hur känner du igen när du är på rätt väg?


FRÅGA 4: Att leva för Guds ära:

Hur kan du praktiskt visa att du lever ditt liv för Guds ära i din vardag?5 Förslag på böneämne

Vers 1: Bön om tillit till Guds försörjning och ledning.

Bön: "Herre, Du är min herde; jag ber om att alltid känna tillit till att Du kommer att förse mig med allt jag behöver. Hjälp mig att vila i vissheten att jag inte ska sakna något under Din vård."


Vers 2: Bön om vila och frid i Guds närvaro.

Bön: "Gud, leda mig till de gröna ängarna och stilla vattnen där jag kan finna sann vila och fred i Dig. Låt mig uppleva den ro som bara kan komma från Din närvaro i mitt liv."


Vers 3: Bön om andlig förnyelse och vägledning på rättfärdighetens stigar.

Bön: "Allsmäktige Fader, jag ber om att Du förnyar min själ och leder mig på vägar av rättfärdighet. Gör det för Ditt namns skull, så att mitt liv speglar Din godhet och kärlek till världen."6 Tips på sång

Förslag på sång: Psalm 702 Jag vill ge dig o Herre min lovsång/Psalmer och sånger


bottom of page