top of page

Vandring med Gud genom svårigheter (Psalm 23:4-6)

Vandring med Gud genom svårigheter (Psalm 23:4-6)

Psalm 23:4-6


4 Även om jag vandrar

i dödsskuggans dal

fruktar jag inget ont,

för du är med mig.

Din käpp och stav,

de tröstar mig.

5 Du dukar för mig ett bord

i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja

och låter min bägare flöda över.

6 Ja, godhet och nåd ska följa mig

i alla mina livsdagar,

och jag ska bo i Herrens hus

för alltid.


2 Budskapet

  • Psalmens tre första verser utgör grunden för budskapet, som behandlar hanteringen av svårigheter och välsignelser i livet.

  • Psalmistens inre övertygelser och trygghet reflekterar en nära relation med Gud.

  • Verserna belyser Guds egenskaper som stöd i utmaningar och som hjälp att hitta balans i goda tider.

  • Psalmistens personlighet, präglad av Guds närvaro, framställs som trygg, säker, ödmjuk, och Gudälskande.

  • Texten erbjuder viktiga principer för att navigera genom livets svårigheter och upprätthålla balans i de goda stunderna.


3 Reflektionsfrågor

Några relevanta frågor för diskussion efter undervisningen är:


Fråga 1

Hur kan vi likna vår personliga vandring med "dödsskuggans dal" som nämns i Psalm 23:4, och på vilka sätt har vi upplevt Guds närvaro som en källa till tröst och styrka i dessa tider?


Fråga 2

I vers 5 talar psalmisten om att Gud dukar ett bord i fiendernas åsyn. Kan ni dela någon erfarenhet där ni har känt Guds välsignelse eller beskydd mitt i en utmanande eller fientlig situation?


Fråga 3

Psalm 23:6 talar om godhet och nåd som följer oss alla våra dagar. Hur har ni upplevt Guds godhet och nåd i ert dagliga liv, och hur påverkar detta ert sätt att leva och interagera med andra?


Fråga 4

Med tanke på psalmistens förtroende för att "bo i Herrens hus för alltid", hur kan vi i våra egna liv praktisera en sådan tro och förtröstan? På vilka sätt kan vi sträva efter att ständigt närma oss och bo i Guds närvaro?


4 Förslag på böneämne

Vers 4: Bön om Guds närvaro och tröst i livets mörkaste stunder.

Bön: "Herre, även när jag går igenom de svåraste och mörkaste perioderna i mitt liv, be jag om att känna Din närvaro vid min sida. Låt Din käpp och stav ge mig tröst och riktning."


Vers 5: Bön om Guds välsignelse och beskydd även i närvaro av utmaningar och motstånd.

Bön: "Gud, jag ber att Du välsignar mig rikligt, även inför mina motståndares ögon. Smörj mitt huvud med olja och låt min bägare flöda över, som ett tecken på Din överflödande godhet och beskydd."


Vers 6: Bön om försäkran om Guds godhet och nåd genom hela livet, samt en evig plats hos Honom.

Bön: "Allsmäktige Gud, jag ber att Din godhet och nåd ska följa mig alla mina dagar. Låt mig leva i förtroende för att jag ska bo i Ditt hus för evigt, omgiven av Din kärlek och frid."


5 Tips på sång

Förslag på sång: Psalm 190 Bred dina vida vingar


bottom of page