top of page

Tro i handling: Vandringen, kärleken, och livet

Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas förståelse för kristen tro, med fokus på fem nyckelteman. Genom föreläsningar, gruppdiskussioner, och praktiska övningar, kombinerat med inlagda stunder för bön och samtal, skapas en interaktiv miljö som främjar personlig reflektion och gemenskap. Pedagogiken är utformad för aktivt engagemang, med målet att integrera lärdomar i deltagarnas tro och liv. Deltagarna kan förvänta sig djupare insikter, verktyg för livets utmaningar, och en förstärkt känsla av andlig gemenskap.

5

Antal tillfällen

Individuellt, vid behov

Startdatum

Johnny 2.jpeg

Lärare

  1. En levande relation med Gud (Psalm 23:1-3) - Utforskar hur en nära relation med Gud ger vägledning, tillfredsställelse och återställer vår själ, med fokus på vikten av bibelläsning, bön, meditation och sång. Central bibelvers: Psalm 23:1-3.

  2. Vandring med Gud genom svårigheter (Psalm 23:4-6) - Diskuterar hur tro på Gud ger tröst och hopp i utmanande tider, med betoning på Guds ständiga närvaro och välsignelser. Central bibelvers: Psalm 23:4.

  3. Vad är kärlek? (1 Kor 13:1-10) - Granskar kärlekens essens och dess handlingsorienterade natur som oumbärlig för tro, med insikt om att äkta kärlek går utöver yttre handlingar och känslor. Central bibelvers: 1 Korinthierbrevet 13:1-3.

  4. Kärlek som det främsta valet (1 Kor 13:11-13) - Uppmuntrar till mognad i tro och kärlek, med en framåtblick mot en tid av fullständig förståelse och kännedom i mötet med Jesus. Central bibelvers: 1 Korinthierbrevet 13:11-13.

  5. Människor i de sista tiderna och den felriktade kärleken (2 Tim 3:1-5) - Varar för självcentrerade tendenser och uppmanar till självreflektion och en djupare relation med Gud som motvikt till samhällets missriktade kärlek. Central bibelvers: 2 Timotheosbrevet 3:1-5.

bottom of page