top of page

Eklesiologi - Studentsidor

Viktig info

Alla texter och seminariefrågor i kurserna är kvar. Videomaterial har dock tagits bort eftersom kurserna revideras och uppdateras.

KYRKANS VÄSEN

Pånyttfödelse

KYRKANS VÄSEN

Gudstjänst (katolicitet)

KYRKANS ORDNING

Församlingens auktoritet/Kongregationalism

KYRKANS UPPDRAG

En kultur av lärjungaskap

Kunskapstest

KYRKANS UPPDRAG

Herrens måltid

Kunskapstest

KYRKANS VÄSEN

Medlemskap (helighet)

KYRKANS UPPDRAG

Evangelisation

Kunskapstest

KYRKANS VÄSEN

Församlingsdisciplin

KYRKANS ORDNING

Diakoner

Kunskapstest

KYRKANS UPPDRAG

Dop

Kunskapstest
bottom of page