top of page

Äldste

KYRKANS ORDNING

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN

Om äldste - Out line

I. GE AKT PÅ ER SJÄLVA

Apostlagärningarna 20:28

Apostlagärningarna 20:31

1.1 Äldstes kvalifikationer

Karaktär

Oklanderlig

Självbehärskad

En enda kvinnas man

Fridsam

Inte girig

Färdigheter

God lärare

Leda sin familj

Är en man

Romarbrevet 13:1–2 (SFB-15)

II. GE AKT PÅ FLOCKEN

Apostlagärningarna 20:28

2.1 Pastor/äldste/ledare (biskop)

Se bild längst ner!

2.2 Pluralitet av äldste

Apostlagärningarna 14:23

3.2 Vad innebär det att "herda"?

3.2.1. Ge fåren mat - undervisning

Efesierbrevet 4:11–13 (SFB-15)

2 Timotheosbrevet 2:2 (SFB-15)

3.2.2. Beskydd – varna och förmana

3.2.3. Leda

4 Moseboken 27:16–17 (SFB-15)

En gudagiven ordning

Förvaltarskap

1 Timotheosbrevet 3:15 (SFB-15) Nödvändigt med förtroende

3.2.4. Ta hand om de svaga

1 Moseboken 31:38–40 (SFB-15)

Hesekiel 34:2-12 (SFB-15)

III. UPPDRAGETS STORHET: FYRA SKÄL

3.1. Köpt med Guds eget blod

3.2. Insatta av den helige Ande

Hur insätter man äldste?

a. Önskan

b. Kvalifikationer

c. Utvärdering

1 Timotheosbrevet 5:24–25 (SFB-15) d. Installation

1 Timotheosbrevet 5:22 (SFB-15)

3.3. Flocken är alltid i fara

Apostlagärningarna 20:29–30 (SFB-15)

3.4. Paulus eget exempel

Apostlagärningarna 20:31 (SFB-15)

_____________________________________

ED VID INSÄTTNING AV ELDSTE


1. Bekräftar du på nytt din tro på Jesus Kristus  som din personliga Herre och Frälsare?

– Ja.


2. Tror du att hela Bibeln, både Gamla och Nya  testamentet, är Guds ord, helt och hållet trovärdig,  inspirerad av den Helige ande och därför den enda  och fullkomliga regeln för kristen tro och levnad? – Ja.

3. Tror du att denna församlings trosbekännelse  och församlingsförbund överensstämmer med  Guds ord?

– Ja.


4. Lovar du att om din uppfattning någon gång  förändras så att du inte längre kan stå bakom  något påstående i denna församlings

trosbekännelse och församlingsförbund, på eget  initiativ gör klart din förändrade övertygelse till  dina äldstebröder?

– Ja.


5. Står du helhjärtat bakom denna församlings  stadgar och församlingsordning?

– Ja.


6. Lovar du att i ödmjukhet underställa dig dina  äldstebröder i Herren?

– Ja, med Guds hjälp.


7. Är du, så vitt du vet i ditt hjärta, kallad av Gud  att acceptera denna tjänst som äldste för att främja  Hans ära i och genom denna församling?  – Ja.


8. Övar du att ivrigt och troget främja evangeliets  sanningar och församlingens renhet och frid  oavsett om detta leder till motstånd eller  förföljelse?

– Ja, med Guds hjälp.


9. Lovar du att vara trofast och flitig i alla dina  uppgifter som äldste och genom Guds nåd söka  att, genom din tro och ditt liv, smycka evangeliets  bekännelse i denna församling?

– Ja, genom Guds nåd.


10. Är du nu villig att ta personligt ansvar i denna  församlings liv som äldste genom att leda  församlingens verksamhet, att hänge dig själv åt  bön, ordets tjänst och vara en herde för Guds  hjord på ett sådant sätt att Göteborgs 8:e  Baptistförsamling och den världsvida kyrkan  välsignas?

– Ja, genom Guds nåd.


[Till församlingen]

1. Som medlemmar i [församlingsnamn]

Baptistförsamling, mottar ni [namn] som en Guds  gåva till församlingen och erkänner ni honom som  äldste?

– Ja.


2. Kommer ni älska honom och be för honom i sin  tjänst, gladeligen arbeta tillsammans med honom i  ödmjukhet så att Gud genom sin nåd må utföra  församlingens uppdrag? Och kommer ni att ge  honom tillbörlig heder och stöd i hans ledarskap  till Guds ära?

– Ja.

Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page