top of page

Apostolicitet

KYRKANS VÄSEN

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGENI. VAD MENAR VI MED ”APOSTOLISK”? 

Efesierbrevet 2:20 (SFB-15) 


Tempel som överordnad bild 


Vad är en apostel? 


Vad är en profet? 


"Så säger Herren!" 

1 Korinthierbrevet 14:37 (SFB-15) 

1 Thessalonikerbrevet 2:13 (SFB-98) 


En gemenskap som bygger på gemensam tro 


En specifik lära 

Romarbrevet 16:17 (SFB-15) 

Titusbrevet 1:5–11 (SFB-15) 


Den ska ges vidare över generationerna 

2 Timotheosbrevet 2:2 (SFB-15) 

2 Timotheosbrevet 1:12b–14 (SFB-98) II. VAD ÄR DEN APOSTOLISKA KÄRNAN? 

Galaterbrevet 1:6–8 (SFB-15) 

1 Korinthierbrevet 3:11 (SFB-15) 

1 Korinthierbrevet 15:1–3 (SFB-15) 


Evangeliet III. BIBELN SOM GRUND 

1. Tillräcklighet 

2. Klarhet 

3. Auktoritet 

4. Nödvändighet IV. VARFÖR HA EN TROSBEKÄNNELSE? 

1. Alla har en bekännelse 

2. Ett skydd mot villoläror 

3. Undviker sammanblandningar av primära och sekundära frågor 

4. En standard för gemenskap och disciplin 

5. En standard utifrån vilken vi värderar pastorer 

6. Underlättar gemenskap mellan församlingar V. TEOLOGISK DIFFERENTIERING 

Den första ordningen. Det mest centrala, som har med vår frälsning att göra. Här finns de  saker vi måste tro för att överhuvudtaget kunna kalla oss kristna.  

Den andra ordningen är de saker som vi, när vi läser Bibeln samvetsgrant, kan komma till  olika slutsats om, och som får så stora konsekvenser att vi inte borde vara med i samma lokala  församling.  

Den tredje ordningen är de frågor som är mindre tydliga, där vi kan komma till olika  slutsatser men ändå acceptera och älska varandra som bröder och systrar inom ramen för en  lokal församling. 


Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page