top of page

Dop

KYRKANS UPPDRAG

ÖVERSIKT ÖVER UNDERVISNINGEN

I. DÄR TRON BLIR OFFENTLIG

Matteusevangeliet 10:32–33 (SFB-15)

Apostlagärningarna 2:37–41 (SFB-15)


Dop som del i en retorisk figur (synekdoke)


Dopets innebörd

1. Ett offentligt uttryck för tro och omvändelse

2. Ett tecken på förlåtelse och rening

3. Ett tecken på föreningen med Kristus – hans död, begravning och uppståndelse

Romarbrevet 6:3-4 (SFB-15)

Galaterbrevet 3:27 (SFB-15)

Kolosserbrevet 2:11–12 (SFB-15)

1 Korinthierbrevet 12:13 (SFB-15)

4. Ett tecken på det nya livet i Kristus

5. Ett tecken på den helige Andes gåva


Två lärdomar

1. Alla som bekänner tro på Kristus måste döpas

Matteusevangeliet 28:19–20 (SFB-15)

2. Ett dop utan tro är inget dop

1 av 2II. ETT TECKEN PÅ DET NYA FÖRBUNDET


Förkroppsligar det nya i det nya förbundet


Det nya förbundet skapar ett nytt folk

1 Petrusbrevet 2:9–10 (SFB-15)


Ett tecken på vem som tillhör Guds församlingIII. ETT TECKEN PÅ MEDBORGARSKAPET I GUDS RIKE


En ambassad för Guds rike

Markusevangeliet 1:15 (SFB-15)IV. DOPET: EN SUMMERING

Dopet är församlingens sätt att bekräfta och porträttera den troendes  förening med Kristus genom att nedsänka honom eller henne i vatten, och  den troendes sätt att offentligt ge sig själv till Kristus och hans folk  och därigenom förena sig med församlingen och avskilja sig från världen.


Församlingens sätt


Att bekräfta och porträttera den troendes förening med Kristus

Romarbrevet 6:3–4 (SFB-15)

Galaterbrevet 3:25–27 (SFB-15)

Apostlagärningarna 2:38 (SFB-15)

Apostlagärningarna 22:16 (SFB-15)


Den troendes sätt

Apostlagärningarna 2:37–41 (SFB-15)


Att offentligt ge sig själv till Kristus

Matteusevangeliet 10:32–33 (SFB-15)


Och hans folk

Apostlagärningarna 2:41 (SFB-15)


Och därigenom förena sig med församlingen och avskilja sig från världen

Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page